Hỗn hợp gồm 3 peptit tạo bởi Gly...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp gồm 3 peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp gồm 3 peptit tạo bởi Gly, Ala, Val. Người ta lấy một lượng hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 87,6 gam dung dịch HCl 10% thu được m gam muối. Mặt khác đốt cháy toàn bộ hỗn hợp peptit thu được 25,52 gam CO2 . Giá trị của m là: A. 28,16 B. 26,07 C. 32,14 D. 29,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,24 Muối có dạng chung CnH2n+2NO2Cl (0,24 mol) nCO2 = 0,58 —> Số C = n = 0,58/0,24 m muối = 0,24(14n + 83,5) = 28,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP