Cho 13 8 gam hỗn hợp gồm but-1-in...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,8 gam hỗn hợp gồm but-1-in và anđehit fomic vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 0,6 mol AgNO3 phản ứng. Thành phần % theo khối lượng của anđehit fomic có trong hỗn hợp là A. 65,22%. B. 32,60%. C. 26,40%. D. 21,74%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol but-1-in và anđehit fomic. —> 54a + 30b = 13,8 nAgNO3 = a + 4b = 0,6 —> a = 0,2 và b = 0,1 —> %HCHO = 21,74%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP