Hỗn hợp E gồm các este có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm các es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm các este có công thức phân tử C9H10O2 và đều chứa vòng benzen. Cho hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol KOH trong dung dịch, đun nóng. Sau phản ứng, thu được dung dịch X và 3,74 gam hỗn hợp ancol Y. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với lượng Na dư thu được 0,448 lít H2 ở đktc. Cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 13,70. B. 11,82. C. 12,18. D. 16,86.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Este của ancol + KOH —> Muối + Y Este của phenol + 2KOH —> 2 muối + H2O nH2 = 0,02 —> nY = 0,04 —> nKOH tạo ancol = 0,04 —> nKOH tạo H2O = 0,1 – 0,04 = 0,06 —> nH2O = 0,03 nE = nY + nH2O = 0,07 Bảo toàn khối lượng: mE + mKOH = m muối + mY + mH2O —> m muối = 11,82

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP