Cho các phát biểu sau: a Gang là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 0,02-2% khối lượng cacbon. (b) Hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. (c) Nước vôi được dùng để làm mất tính cứng tạm thời của nước. (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ. (e) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, trong gang C chiếm 2 – 5%. (b) Đúng, hỗn hợp tecmit (Fe2O3 + Al) tỏa nhiều nhiệt làm nóng chảy sản phẩm phản ứng. (c) Đúng, dùng với lượng vừa đủ sẽ làm mất tính cứng tạm thời. (d) Đúng, phản ứng Hg + S —> HgS xảy ra ở nhiệt độ thường. (e) Sai, Fe không điều chế bằng điện phân nóng chảy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP