Cho các sơ đồ phản ứng sau theo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các sơ đồ phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol): X (C10H10O4) + 2NaOH → X1 + 2X2 X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 nX3 + nX4 → poli(etilen terephatalat) + 2nH2O Phát biểu nào sau đây sai? A. Dung dịch X4 hòa tan được Cu(OH)2. B. X là hợp chất hữu cơ đa chức. C. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1. D. Chất X2 không có đồng phân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X1: p – NaOOC-C6H4-COONa X3: p – HOOC-C6H4-COOH X4: C2H4(OH)2 X: CH3OOC-C6H4-COOCH3 X2: C2H5OH Phát biểu: C. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1 sai vì dạng muối có nhiệt độ nóng chảy cao hơn dạng axit tương ứng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP