Chia hỗn hợp hai anđehit đơn chức X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia hỗn hợp hai anđ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia hỗn hợp hai anđehit đơn chức X, Y (hơn kém nhau một liên kết pi trong phân tử và 40 < MX < MY) thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 32,4 gam Ag. Phần 2 tác dụng với tối đa 4,48 lít H2 ở đktc (Ni xúc tác) thu được hỗn hợp hai ancol no Z. Đốt cháy toàn bộ Z thu được 0,35 mol CO2. Phần trăm khối lượng X trong hỗn hợp gần nhất với A. 60. B. 65. C. 55. D. 45.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAg = 0,3 —> nX + nY = 0,15 nH2 = nX + 2nY = 0,2 —> nX = 0,1 và nY = 0,05 —> nCO2 = 0,1n + 0,05m = 0,35 —> 2n + m = 7 Do n ≥ 2 và m ≥ 3 nên n = 2 và m = 3 là nghiệm duy nhất. X là CH3CHO (0,1) và Y là CH2=CH-CHO (0,05) —> %X = 61,11%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP