Cho a mol Fe tác dụng với dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a mol Fe tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch chứa a mol HNO3 (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem trộn dung dịch thu được với dung dịch nào sau đây sẽ không có phản ứng hóa học? A. NaOH. B. HCl. C. AgNO3. D. KI.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO max = 0,25a —> 3nNO < 2nFe —> Fe dư, sản phẩm là Fe(NO3)2. —> Dung dịch thu được không có phản ứng với KI.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP