Cho 50 82 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Cho 50,82 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO3; Fe3O4; Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa (không chứa muối Fe3+) và 6,272 lít (đktc) Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 11. Tìm % Mg trong hỗn hợp X?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z chứa NO (0,2), H2 (0,08) Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,78 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,02 nH+ = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,32 —> nFe3O4 = 0,08 Bảo toàn electron: 2nMg = 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+ + 2nFe3O4 —> nMg = 0,54 mol —> %Mg = 25,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP