Khi thủy phân hoàn toàn 1 tetrapeptit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi thủy phân hoàn t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi thủy phân hoàn toàn 1 tetrapeptit X mạch hở chỉ thu được amino axit chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được 34,95 gam muối. Giá trị của m là A. 24,30 B. 22,95 C. 21,60 D. 21,15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + 4NaOH —> Muối + H2O nNaOH = 0,3 —> nH2O = 0,075 Bảo toàn khối lượng —> mX = 24,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP