Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp kim loại...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Mg và y mol Zn vào dung dịch chứa z mol FeSO4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 mol muối. Điều kiện phù hợp cho kết quả trên là A. x < z ≤ x + y. B. x + y ≥ z. C. z ≥ x + y. D. x ≤ z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch chứa 2 muối là Mg2+ và Zn2+ —> Mg và Fe2+ chắc chắn phản ứng hết, Zn phản ứng một phần hoặc hết. Để Mg hết và Zn đã phản ứng thì: 2x < 2z Để Fe2+ hết thì 2z ≤ 2x + 2y Vậy x < z ≤ x + y

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP