Cho 27 2 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,2 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,2 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với heli luôn bằng 34 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm khối lượng của 2 muối trong Y lần lượt là A. 34,34% và 65,66%. B. 51,13% và 48,87%. C. 50% và 50%. D. 36,37% và 63,63%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 136 không phụ thuộc tỉ lệ mol —> X chứa 2 đồng phân C8H8O2 nX = 0,2 và nNaOH = 0,3 —> X gồm este của ancol (0,1 mol) và este của phenol (0,1 mol) Sản phẩm chỉ có 2 muối nên X gồm: HCOO-CH2-C6H5 (0,1) và HCOO-C6H4-CH3 (0,1) Muối gồm HCOONa (0,2) và CH3-C6H4-ONa (0,1) —> 51,13% và 48,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP