Hỗn hợp X gồm 3 peptit được tạo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 peptit được tạo bởi Gly, Val và Ala. Người ta lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa KOH dư thì thấy có 0,5 mol KOH tham gia phản ứng. Mặt khác, lấy toàn bộ lượng muối trên đem đốt cháy hoàn toàn thì cần 2,25 mol O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của X ứng với 0,1 mol là: A. 43,2 B. 44,8 C. 40,8 D. 41,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN = nKOH = 0,5 Quy đổi X thành C2H3ON (0,5), CH2 (x), H2O (0,1) nO2 = 0,5.2,25 + 1,5x = 2,25 —> x = 0,75 —> mX = 40,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP