Cho từng kim loại: Fe Cu Al Ni...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từng kim loại: F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từng kim loại: Fe, Cu, Al, Ni vào từng dung dịch: HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 16. B. 12. C. 9. D. 10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Fe phản ứng với: HCl, FeCl3, AgNO3 Cu phản ứng với: FeCl3, AgNO3 Al phản ứng với: HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3 Ni phản ứng với: HCl, FeCl3, AgNO3 —> Tổng 12 phản ứng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP