X Y là hai axit đều đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai axit đều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai axit đều đơn chức (MX < MY), Z là este thuần chức, mạch hở được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 23,42 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,945 mol O2, thu được 10,98 gam H2O. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn 23,42 gam E cần dùng 0,2 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp T. Biết Y có một liên kết C=C trong phân tử. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 9,82%. B. 10,30%. C. 8,67%. D. 11,34%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành: HCOOH: a mol C3H5(OH)3: b mol CH2: c mol H2O: -3b mol H2: -0,2 mol mE = 46a + 92b + 14c – 18.3b – 0,2.2 = 23,42 nH2O = a + 4b + c – 3b – 0,2 = 0,61 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = a + 3b + c = 0,97 —> a = 0,33; b = 0,08; c = 0,4 nY = nH2 = 0,2 —> nX = a – nY = 0,13 Dễ thấy c = 2nY nên Y là CH2=CH-COOH và X là HCOOH Do nZ = b = 0,08 nên trong Z chỉ có 1 gốc HCOO- —> nHCOOH tự do = nX – nZ = 0,05 —> %HCOOH = 9,82%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP