Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X có công t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X có công thức phân tử C9H16O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Khối lượng phân tử của X5 là A. 230. B. 202. C. 188. D. 190.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(b) —> X3 là axit. (c) —> X3 là (CH2)4(COOH)2 (b) —> X1 là (CH2)2(COONa)2 (a) —> X có chức axit (do tạo H2O): C3H7-OOC-(CH2)4-COOH —> X2 là C3H7OH —> X5 là (CH2)4(COOC3H7)2 —> MX5 = 230

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP