Thủy phân không hoàn toàn m gam peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân không hoàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân không hoàn toàn m gam peptit Gly2Ala3Val2 thu được hỗn hợp X chứa Gly, Ala, Val và nhiều peptit. Đốt cháy hoàn toàn X cần 2,34 mol O2. Giá trị của m là: A. 32,58 B. 43,44 C. 38,01 D. 48,87

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi a mol Gly2Ala3Val2 thành C2H3ON (7a), CH2 (9a) và H2O (a) nO2 = 2,25.7a + 1,5.9a = 2,34 —> a = 0,08 —> mGly2Ala3Val2 = 43,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP