Cho 30 3 gam Cu vào 300ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 30,3 gam Cu vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 30,3 gam Cu vào 300ml dung dịch AgNO3 1M một thời gian thu được 49,14 gam chất rắn X và dung dịch Y. Nhúng thanh kim loại A nặng 34,92 gam dung dịch Y khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 38,73 gam chất rắn Z. Kim loại A là A. Zn. B. Pb. C. Al. D. Fe.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng cho kim loại: mCu + mAg + mA = mX + mZ + mAn+ —> mAn+ = 9,75 nNO3- = 0,3. Bảo toàn điện tích: 9,75n/A = 0,3 —> A = 32,5n —> n = 2 và A = 65: Zn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP