Cho 27 6 gam hỗn hợp CH3COOH C6H5OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,6 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,6 gam hỗn hợp CH3COOH, C6H5OH, NH2CH2COOH tác dụng vừa đủ 350 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị m là A. 38,45. B. 41,60. C. 35,30. D. 32,65.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = nNaOH = 0,35 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 35,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP