Cho 37 44 gam hỗn hợp rắn X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 37,44 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 37,44 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,5 mol HCl và 0,12 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+), 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thu được 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và 220,11 gam kết tủa. Khối lượng (gam) của Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 16,2. B. 13,9. C. 11,6. D. 9,2. nampanama trả lời 07.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần kết tủa có nAgCl = 1,5 —> nAg = 0,045 Bảo toàn electron: nFe2+ = nAg + 3nNO = 0,18 nNO = 0,045 —> nH+ dư = 4nNO = 0,18 Đặt a, b, c là số mol Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 trong X —> mX = 56a + 232b + 180c = 37,44 (1) Dung dịch Y còn H+ dư và Fe2+ nên NO3- đã hết. Vậy Y chứa Fe2+ (0,18), H+ (0,18), Cl- (1,5) Bảo toàn điện tích —> nFe3+ = 0,32 Bảo toàn Fe —> a + 3b + c = 0,32 + 0,18 (2) Bảo toàn H —> nH2O = 0,72 Bảo toàn O: 4nFe3O4 + 6nFe(NO3)2 + 3nHNO3 = nZ + nH2O —> 4b + 6c + 0,12.3 = 0,16 + 0,72 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,25 b = 0,07 c = 0,04 —> mFe3O4 = 16,24

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP