Hấp thụ hoàn toàn 11 2 lít CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 11...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2; y mol NaOH và x mol KOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 32,3 gam muối (không có kiềm dư) và 15 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion, tỉ lệ x : y có thể ? A. 2 : 3. B. 8 : 3. C. 49 : 33. D. 4 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCaCO3 = 0,15 TH1: Ca2+ nằm trong phần muối tan —> Phần tan có Ca2+ (x – 0,15), Na+ (y), K+ (x) và HCO3- 0,35 mol Bảo toàn điện tích: 2(x – 0,15) + y + x = 0,35 m muối = 40(x – 0,15) + 23y + 39x + 61.0,35 = 32,3 Giải hệ —> x = 0,2 và y = 0,05 —> x : y = 4 : 1 TH2: Ca2+ chỉ nằm trong phần kết tủa: x = 0,15 —> Phần tan có Na+ (y), K+ (0,15), HCO3- (a) và CO32- (b) Bảo toàn điện tích: y + 0,15 = a + 2b m muối = 23y + 0,15.39 + 61a + 60b = 32,3 Bảo toàn C: 0,5 = 0,15 + a + b Giải hệ —> y = 49/220 —> x : y = 33 : 49

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP