Hỗn hợp X gồm một ankan và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một ankan và một anken. Khi cho 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch brom thấy dung dịch brom mất màu và khối lượng bình brom tăng 4,2 gam. Khí Y thoát ra khỏi bình đựng dung dịch brom có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 17,6 gam CO2. Ankan trong hỗn hợp X là A. metan B. etan C. etan hoặc metan D. etan hoặc propan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAnken phản ứng = 0,3 – 0,2 = 0,1 mAnken phản ứng = 4,2 gam —> M anken = 42: C3H6 Khí thoát ra khỏi bình (0,2 mol) gồm ankan, có thể có anken dư. Đốt khí này —> nCO2 = 0,4 —> Số C = 2 Nếu không có anken dư —> C2H6 Nếu có anken dư —> CH4 —> Chọn C. etan hoặc metan

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP