Cho 12 8 gam dung dịch glixerol trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,8 gam dung dị...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,8 gam dung dịch glixerol trong nước có nồng độ 71,875% tác dụng hết với một lượng dư Na thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 3,36 lít. B. 11,2 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch glyxerol chứa: nC3H5(OH)3 = 0,1 và nH2O = 0,2 —> nH2 = 0,1.1,5 + 0,2.0,5 = 0,25 —> V = 5,6 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP