Dung dịch X chứa 14 6 gam HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa 14,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m (gam) và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là A. 9,28 B. 20,48 C. 14,88 D. 1,92 Diễm Quỳnh trả lời 07.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,4 & nCu(NO3)2 = 0,12 Do có Fe dư nên H+ hết —> nNO = nH+/4 = 0,1 Bảo toàn electron: 2nFe pư = 2nCu2+ + 3nNO —> nFe pư = 0,27 —> m – 0,27.56 + 0,12.64 = 0,5m —> m = 14,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP