Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức X, Y. Đốt 21,4 gam E thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun 21,4 gam E với NaOH dư thu được 17,8 gam hỗn hợp muối của hai axit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một ancol đơn chức duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là: A. C2H3COOC2H5 và C3H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC3H5 và C2H5COOC3H5. D. HCOOC3H7 và CH3COOC3H7.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 1,1 và nH2O = 0,9 —> nO = (mE – mC – mH)/16 = 0,4 —> nE = 0,2 Số C = nCO2/nE = 5,5 n muối = nE = 0,2 —> M muối = 89: CH3COONa và C2H5COONa Dễ thấy nE = nCO2 – nH2O nên E còn 1 nối đôi C=C E + NaOH —> 2 muối kế tiếp + 1 ancol —> E gồm CH3COOCH2-CH=CH2 và C2H5COOCH2-CH=CH2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP