Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO bằng O2 (xt) thu được hỗn hợp axit tương ứng Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 145/97. Tính % số mol của HCHO ? A. 16,7% B. 22,7% C. 83,3% D. 50,2%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nY và MY/MX = 145/97 —> mY/mX = 145/97 Tự chọn mX = 97 gam gồm HCHO (a) và CH3CHO (b), khi đó mY = 145 —> mX = 30a + 44b = 97 mY = 46a + 60b = 145 —> a = 2,5; b = 0,5 —> %nHCHO = 83,33%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP