Một loại gạo chứa 75% tinh bột Lấy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại gạo chứa 75...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại gạo chứa 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này đem lên men điều chế ancol etylic 40°, hiệu suất phản ứng của cả quá trình là 60%. Khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. Thể tích ancol 40°thu được là: A. 60 lít B. 52,4 lít C. 62,5 lít D. 45 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC6H10O5 = 78,28.75%/162 = 0,3624 kmol —> nC2H5OH = 0,3624.2.60% = 0,43488 kmol —> V C2H5OH = 0,43488.46/0,8 = 25 lít —> V C2H5OH 40° = 62,5 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP