Policaproamit nilon-6 có thể điều chế được từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Policaproamit (nilon...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Policaproamit (nilon-6) có thể điều chế được từ axit ε-aminocaproic hoặc caprolactam. Để có 8,475 kg nilon-6 (với hiệu suất các quá trình điều chế đều là 75%) thì khối lượng của axit ε-aminocaproic sử dụng nhiều hơn khối lượng caprolactam là A. 1,80 kg. B. 3,60 kg. C. 1,35 kg. D. 2,40 kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNilon-6 = 0,075 kmol Khối lượng chênh lệch chính là mH2O. —> mH2O = 0,075.18/75% = 1,8 kg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP