Cho các phát biểu sau: a Liên kết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do. (b) Phèn chua có công thức thu gọn là KAl(SO4)2.12H2O. (c) Supephotphat kép có thành phần chủ yếu là Ca(H2PO4)2. (d) Axit HF là chất điện ly yếu. (e) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng của kali trong thành phần của nó. (f) NaHCO3 được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng (c) Đúng (d) Đúng (e) Sai, độ dinh dưỡng phân kali đo bằng %K2O (f) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP