Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy một hợp chấ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở chỉ thu được CO2, H2O có số mol bằng nhau và số mol O2 cần dùng gấp 4 lần số mol của X phản ứng. X làm mất màu Br2 trong dung môi nước và cộng H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) cho ancol. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng CnH2nOx CnH2nOx + (1,5n – 0,5x)O2 —> nCO2 + nH2O —> 1,5n – 0,5x = 4 —> 3n – x = 8 —> n = 3, x = 1 là nghiệm duy nhất. X làm mất màu Br2/H2O và cộng H2 tạo ancol nên X là anđehit hoặc ancol không no: CH3-CH2-CHO CH2=CH-CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP