Khi thủy phân hoàn toàn 0 25 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi thủy phân hoàn t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi thủy phân hoàn toàn 0,25 mol peptit X mạch hở (X tạo thành từ các α-amino axit có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH) bằng dung dịch KOH (dư 15% so với lượng cần phản ứng), cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 253,1 gam. Số liên kết peptit trong phân tử X là A. 10. B. 9. C. 16. D. 15.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có x N —> nKOH phản ứng = 0,25x —> nKOH đã dùng = 0,25x + 0,25x.15% = 0,2875x Bảo toàn khối lượng: mX + 0,2875x.56 = m rắn + 18.0,25 —> m rắn – mX = 0,2875x.56 – 18.0,25 = 253,1 —> x = 16 —> X có 15 liên kết peptit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP