Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm KNO3 và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn Y trong 2 lít H2O (không thấy khí thoát ra khỏi bình), thu được 2 lít dung dịch Z có giá trị pH=1 và chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị m là A. 28,1. B. 23,05. C. 46,1. D. 38,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Z có pH = 1 —> [H+] = 0,1 —> nH+ = 0,2 —> nHNO3 = 0,2 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,1 Các khí phản ứng vừa đủ tạo HNO3 nên bảo toàn electron: ne = 2nKNO3 = nFe(NO3)2 —> nKNO3 = 0,05 —> mX = 23,05

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP