Cho 200 ml dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 19,70. B. 35,46. C. 39,40. D. 29,55.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,12; nNaHCO3 = 0,2 và nBaCl2 = 0,1 —> nOH- = 0,24, nHCO3- = 0,2; nBa2+ = 0,22 OH- + HCO3- —> CO32- + H2O 0,2………0,2…………0,2 Ba2+ + CO32- —> BaCO3 0,2………………………0,2 —> mBaCO3 = 39,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP