Cho 0 027 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,027 mol hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là A. 0,020. B. 0,012. C. 0,015. D. 0,025.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGlu = a và nAla = b —> nX = a + b = 0,027 nNaOH = 2a + b + 0,03 = 0,069 —> a = 0,012 và b = 0,015

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP