Hidro hóa hoàn toàn m gam một ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hidro hóa hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hidro hóa hoàn toàn m gam một ancol đơn chức, mạch hở X cần 0,24 mol H2 (Ni, t°). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 10,752 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được a gam CO2. Giá trị của a là A. 17,6 B. 13,2 C. 14,08 D. 21,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,48 X + H2 —> Y Để đốt Y cần nO2 = 0,48 + 0,24/2 = 0,6 Y no, đơn chức, mạch hở nên nCO2 = nO2/1,5 = 0,4 —> mCO2 = 17,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP