Thuỷ phân m gam một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thuỷ phân m gam một ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thuỷ phân m gam một este đơn chức mạch hở X trong lượng dư dung dịch KOH, sau phản ứng thu được 55m/49 gam muối và một chất hữu cơ Y no. Biết Y không tác dụng với kim loại Na. Công thức phân tử của X là: A. C4H6O2 B. C5H8O2 C. C5H6O2 D. C6H8O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ < mRCOOK —> R’ < 39 Y không tác dụng với Na —> R’ = 27: CH2=CH- Tự chọn m = 49, đặt nKOH = nCH3CHO = x Bảo toàn khối lượng: 49 + 56x = 55 + 44x —> x = 0,5 —> MX = 98: CH2=CH-COO-CH=CH2 —> C5H6O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP