X là hợp chất của Fe và C...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hợp chất của Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hợp chất của Fe và C (C chiếm 6,67 % theo khối lượng). Hòa tan X bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thì thu được dung dịch A và hỗn hợp khí B gồm 2 khí tổng số mol là 0,28 mol. Cho toàn bộ hỗn hợp khí tác dụng với 800 gam dung dịch NaOH 40% thu được dung dịch Y. Tính C% các chất trong dung dịch Y.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
FexCy —> %C = 12y/(56x + 12y) = 6,67% —> x = 3, y = 1 là nghiệm duy nhất. nFe3C = x —> nCO2 = x và nNO2 = 0,28 – x Bảo toàn electron: 13x = 0,28 – x —> x = 0,02 —> B gồm CO2 (0,02) và NO2 (0,26) nNaOH = 8 —> Y chứa Na2CO3 (0,02), NaNO3 (0,13) và NaNO2 (0,13) và NaOH dư (7,7) mddY = mB + mddNaOH = 812,84 Từ đó tính C% mỗi chất trong Y.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP