Cho dung dịch mỗi chất sau đựng trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch mỗi ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch mỗi chất sau đựng trong các lọ riêng biệt đã bị mất nhãn: KOH, HCl, CaCl2, NaF, Ba(HCO3)2, AgNO3. Nếu chỉ dùng dung dịch NaCl thì nhận biết được bao nhiêu dung dịch trên? A. 5 B. 6 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nhận biết được cả 6 chất: Dùng NaCl nhận ra AgNO3 do có kết tủa trắng. Dùng AgNO3: + Có kết tủa đen: KOH + Có kết tủa trắng: HCl, CaCl2 (1) + Không có kết tủa: NaF, Ba(HCO3)2 (2) Dùng KOH cho (2), có kết tủa là Ba(HCO3)2, còn lại là NaF. Dùng Ba(HCO3)2 cho (1), có khí thoát ra là HCl, còn lại là CaCl2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP