Hòa tan hết 10 62 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 10,62 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe và Zn vào 800 ml dung dịch X gồm NaNO3 0,45 M và H2SO4 1M thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Dung dịch Y hòa tan được tối đa m gam bột sắt và thu được V lít khí. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Gía trị của m và V lần lượt là A. 20,16 gam và 4,48 lít B. 24,64 gam và 4,48 lít C. 20,16 gam và 6,272 lít D. 24,64 gam và 6,272 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,8 và nNaNO3 = 0,36 4H+ + NO3- + 3e —> NO + 2H2O 1,6…….0,36 1,44…..0,36…………….0,36 0,16…..0 2H+ + 2e —> H2 0,16….0,16…..0,08 nNO ban đầu = 0,16 —> nNO lần sau = 0,36 – 0,16 = 0,2 —> V = (0,2 + 0,08).22,4 = 6,272 lít Ban đầu đặt x, y là số mol Zn, Fe. Số mol Fe thêm vào Y là z mol —> 65x + 56y = 10,62 Bảo toàn electron cho TN đầu —> 2x + 3y = 0,16.3 Bảo toàn electron cho toàn bài —> 2x + 2y + 2z = 0,36.3 + 0,08.2 —> x = 0,06; y = 0,12; z = 0,44 —> mFe = 56z = 24,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP