Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 8,56 gam X cần dùng vừa đủ a mol O2, sản phẩm cháy thu được có số mol CO2 lớn hơn H2O là 0,04 mol. Mặt khác, 8,56 gam X tác dụng vừa đủ với 0,12 mol KOH thu được muối và hai ancol. Cho Na dư vào lượng ancol trên thấy 0,07 mol H2 bay ra. Giá trị của a là: A. 0,28 B. 0,30 C. 0,33 D. 0,25 Quynh trang trả lời 05.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,12 —> nO(Este) = 0,24 và nO(Ancol mới) = 0,12 nH2 = 0,07 —> nO(Ancol tổng) = 0,14 —> nO(Ancol ban đầu) = 0,14 – 0,12 = 0,02 —> nO(X) = 0,24 + 0,02 = 0,26 nCO2 = b và nH2O = c —> b – c = 0,04 Bảo toàn O —> 0,26 + 2a = 2b + c mX = 12b + 2c + 0,26.16 = 8,56 —> a = 0,33; b = 0,32; c = 0,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP