Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các hợp chất hữu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở: X, Y là hai axit cacboxylic, Z là ancol no, T là este đa chức được tạo bởi X, Y với Z. Đun nóng 33,7 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15 gam, đồng thời thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2 thu được Na2CO3, H2O và 0,6 mol CO2. Phần trăm khối lượng T trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây. A. 56,4 B. 58,9 C. 64,1 D. 65,0 congdatprolk đã chọn câu trả lời 05.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP