Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm glucozơ, axit axetic, metyl fomat cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc). Cho hỗn hợp sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 25 gam. B. 20 gam. C. 30 gam. D. 40 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất trong X đều có dạng Cn(H2O)m nên: nCO2 = nO2 = 0,3 Ca(OH)2 dư nên nCaCO3 = nCO2 = 0,3 —> mCaCO3 = 30 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP