Cho m gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 12,32 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Al trong X là A. 32,62% B. 77,95%. C. 54,32% D. 63,78%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nNa = a và nAl = b Với H2O: Al dư, nNa = nAl phản ứng = a —> a + 3a = 0,4.2 —> a = 0,2 Với NaOH dư, cả Al và Na đều hết. —> a + 3b = 0,55.2 —> b = 0,3 —> %Al = 63,78%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP