Cho 14 32 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14,32 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Cu tác dụng hoàn toàn với 540 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và V lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Dung dịch Y tác dụng tối đa với 2,88 gam Cu, không thấy khí thoát ra. Nếu cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn. Phát biểu nào sau đây đúng A. Thể tích khí NO là 2,24 lít. B. Khối lượng Fe(NO3)2 trong Y là 10,8 gam. C. Phần trăm khối lượng oxi trong X là 20%. D. khối lượng Cu trong X là 5,12 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b), O (c). Đặt nNO = d mX = 56a + 64b + 16c = 14,32 (1) nH+ = 0,54 = 2c + 4d (2) nCu = 0,045 —> nFe3+(Y) = 0,09 Bảo toàn electron: 0,09.3 + 2(a – 0,09) + 2b = 2c + 3d (3) m rắn = 160a/2 + 80b = 16 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,15; b = 0,05; c = 0,17; d = 0,05 V = 1,12 —> A sai nFe(NO3)2 = a – 0,09 = 0,06 —> mFe(NO3)2 = 10,8 —> B đúng. %O = 18,99% mCu(X) = 3,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP