Cho 25 gam nước Clo vào 1 dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 25 gam nước Clo ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 25 gam nước Clo vào 1 dung dịch có chứa 2,5 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm, nếu cô cạn dung dịch thì còn lại 1,61 gam chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%, nồng độ phần trăm của nước Clo là : A. 2,51% B. 2,84% C. 3,15% D. 3,46%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cl2 + 2KBr —> 2KCl + Br2 Cứ 1 mol Cl2 phản ứng làm khối lượng giảm muối 160 – 71 = 89 —> nCl2 = (2,5 – 1,61)/89 = 0,01 —> C%Cl2 = 2,84%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP