Nhiệt phân 4 385 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân 4,385 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3, KMnO4 thu được khí O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4, MnO2, KCl. Toàn bộ O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với Hidro là 16. Thành phần phần trăm theo khối lượng của KMnO4 trong X là: A. 74,92% B. 72,06% C. 27,94% D. 62,76%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm CO2 (0,01) và CO (0,03) Bảo toàn O —> nO2 = 0,025 Đặt a, b là số mol KMnO4 và KClO3 —> mX = 158a + 122,5b = 4,385 nO2 = 0,5a + 1,5b = 0,025 —> a = 0,02 và b = 0,01 —> %KMnO4 = 72,06%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP