Hòa tan hết 31 968 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 31,968 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 31,968 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Mg, Al, FeCl2, Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,7344 mol HCl thu được dung dịch Y và 2,90304 lít khí NO. Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng AgNO3 phản ứng là 179,928 gam, sau phản ứng thu được 148,0464 gam kết tủa; 0,8064 lít khí NO2 và thoát ra dung dịch Z chỉ chứa m gam muối. Giá trị m gần nhất với: A. 80 gam B. 78 gam C. 79 gam D. 81 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa gồm AgCl (u) và Ag (v) nAgNO3 = u + v = 1,0584 m↓ = 143,5u + 108v = 148,0464 —> u = 0,9504 và v = 0,108 Bảo toàn Cl —> nCl-(X) = 0,216 nH+ = 4nNO + 2nNO2 + 10nNH4+ —> nNH4+ = 0,0144 Bảo toàn N —> nNO3-(X) = nNH4+ + nNO = 0,144 —> m kim loại trong X = mX – mCl- – mNO3- = 15,372 gam Bảo toàn N —> nNO3-(Z) = nAgNO3 – nNO2 = 1,0224 m muối = m kim loại + mNH4+ + mNO3- = 79,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP