Để một bình kín dung tích 896 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để một bình kín dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để một bình kín dung tích 896 ml chứa hỗn hợp khí A gồm H2 và Cl2 ngoài ánh sáng. Sau một thời gian xảy ra phản ứng với hiệu suất H% thu được hỗn hợp khí B trong đó Cl2 chiếm 37,5% về thể tích. Dẫn toàn bộ khí B qua 2 lít nước cất thu được dung dịch D có pH = 2 (coi lượng Cl2 tan hoặc phản ứng trong nước không đáng kể). Biết các khí đo ở đktc. Giá trị của H% bằng : A. 45,00%. B. 66,67%. C. 55,00%. D. 33,33%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nB = nA = 0,04 nCl2 dư = 0,04.37,5% = 0,015 pH = 2 —> [H+] = 0,01 —> nHCl = 0,02 —> nCl2 phản ứng = nH2 phản ứng = 0,01 —> nCl2 ban đầu = 0,025 —> nH2 ban đầu = 0,4 – 0,025 = 0,015 H = nH2 phản ứng / nH2 ban đầu = 0,01/0,015 = 66,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP