Hỗn hợp X gồm Al và Cu Hoàn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al và Cu. Hoàn tan 5,83 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thu được dung dịch Y và 0,672 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 2 khí NO và NO2. Tỉ khối của Z so với Hidro là 61/3. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 26,21 gam muối khan. Số mol Oxi cần dùng để oxi hóa hết 5,83 gam hỗn hợp X là: A. 0,145 B. 0,0075 C. 0,0125 D. 0,0725

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO (0,01) và NO2 (0,02) Đặt nAl = a, nCu = b và nNH4+ = c mX = 27a + 64b = 5,83 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 8c + 0,01.3 + 0,02.1 m muối = 213a + 188b + 80c = 26,21 —> a = 0,05; b = 0,07; c = 0,03 Bảo toàn electron: 4nO2 = 3a + 2b —> nO2 = 0,0725

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP