Cho A là một muối kép ngậm nước...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho A là một muối ké...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho A là một muối kép ngậm nước, thành phần trong A gồm một muối sunfat có cation hóa trị I và một muối sunfat có cation hóa trị II. Lấy 15,68 gam A hòa vào nước dư, thêm NaOH dư đun nóng thu được kết tủa B, dung dịch C và 1,792 lít khí (đktc). Thêm BaCl2 vào dung dịch C thấy tách ra 18,64 gam kết tủa. Nung nóng kết tủa B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,2 gam chất rắn D. Để hòa tan hết D cần dung dịch chứa 0,12 mol dung dịch HCl. Phần trăm khối lượng H2O trong muối A bằng: A. 26% B. 27,55% C. 27,56% D. 24%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với NaOH dư: nNH4+ = nNH3 = 0,08 Với BaCl2 dư: nSO42- = nBaSO4 = 0,08 D là oxit RxOy RxOy + 2yHCl —> 2RCl2y/x + yH2O 0,06/y……0,12 —> Rx + 16y = 3,2y/0,06 —> R = 112y/3x —> x = 2, y = 3, R = 56: R là Fe —> nFe2+ = 2nFe2O3 = 0,04 —> nNH4+ : nFe2+ + nSO42- = 2 : 1 : 2 Muối kép có dạng (NH4)2SO4.FeSO4.nH2O (0,04 mol) mH2O = mA – mNH4+ – mSO42- – mFe2+ = 4,32 —> %H2O = 27,55%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP