Cho 28 56 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 28,56 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 28,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được a mol H2 và dung dịch có chứa 41,91 gam FeCl2. Mặt khác, hòa tan hết 28,56 gam X trên trong dung dịch chứa 1,6 mol ΗΝO3thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,23 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và NO2. Cho từ từ 740 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, thu được 21,4 gam một kết tủa duy nhất. Giá trị của a là A. 0,10. B. 0,08. C. 0,12. D. 0,14.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X với HNO3: Bảo toàn N —> nNO3-(Y) = 1,6 – 0,23 = 1,37 > 0,74 —> NaOH phản ứng hết. Dễ thấy nNaOH > 2.21,4/90 và nNaOH > 3.21,4/107 nên NaOH đã phản ứng với H+ dư. —> Kết tủa là Fe(OH)3 (0,2 mol) nOH- = 0,2.3 + nH+ dư —> nH+ dư = 0,14 Dung dịch Y chứa NO3- (1,37), H+ dư (0,14), bảo toàn điện tích —> nFe3+ = 0,41 X với HCl —> nFeCl2 = 0,33 Bảo toàn Fe —> nFeCl3 = 0,41 – 0,33 = 0,08 Bảo toàn Cl —> nHCl phản ứng = 0,9 Trong X có nO = (mX – mFe)/16 = 0,35 —> nH2O = 0,35 Bảo toàn H: nHCl = 2nH2 + 2nH2O —> nH2 = a = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP